Om KI Alumnikontoret

Organisation

KI Alumni är en del av enheten Student- och karriärservice som i sin tur är en del av avdelningen för Utbildning och forskarutbildningsstöd (UFS). Till samma enhet hör också Internationell och nationell studentrekrytering, Studievägledning, och KI Karriärservice. 

Samarbeten

KI Alumni samarbetar bland annat med avdelningen för Styrelsestöd och internationella relationer (SIR) för att organisera alumnevenemang i samband med internationella besök.

KI Alumni samarbetar också med Kommunikationsavdelningen, Development Office och Medicinska Föreningen. KI Alumni arbetar både strategiskt och operativt för att kontinuerligt utveckla verksamheten.

Kontakta oss

Har du idéer kring möjliga samarbeten? Kontakta oss på alumni@ki.se