Om KI Alumnikontoret

Organisation

KIs alumnikontor ligger inom Utbildningsstödskontoret i enheten för Utbildningskommunikation, Vägledning och Alumnerelationer, där vi har ett nära samarbete med Internationella och Nationella studentrekryteringen, KIs studievägledare m.m. Inom KI samarbetar vi även bland annat med Development office, KIs Karriärservice, Styrelsestöd och internationella relationer (SIR) samt KIs kårföreningar.

KI Alumner värdesätter relationer och vi jobbar hårt för att upprätthålla och stödja både KI och våra alumner!

Vad är en KI Alumni?

KI Alumni välkomnar alla som vill ha kontakt med KI antingen som "alumner" eller "vän".
ALUMNI: Utexaminerade från alla utbildningsprogram vid KI, inklusive kandidat-, master- och doktorandprogram, postdoktorer och utbytesstudenter.
VÄN: Anställda, forskare, KI-allianser, samarbetspartners och intressenter för KI.

KI Alumnhistoria

Under de senaste 20 åren har KI Alumni erbjudit regelbundna evenemang, seminarier och aktiviteter samt stöd vid klass-återträffar och en plattform för alumner att knyta an till KI. Idag har KI Alumni över 19 000 aktiva medlemmar och är tvåspråkig (svenska och engelska) för att tillhandahålla internationella studenter och forskare från hela världen.

KI Alumni startade 2001 av KI:s kulturråd. Ledningen var överens om att alumner är en viktig del av KI:s samfund och att tappa kontakten med tidigare studenter är en förlust för båda parter. Det första alumnrådet skapades och därefter byggdes KI:s första alumn-register.

Under det första året fick alumni-medlemmarna AlumniNytt (alumnnyhetsbrevet) och den första digitala plattformen skapades på www.alumni.ki.se. I januari 2003 firade KI Alumni sin 2000:e medlem.

Än idag fortsätter vi att växa genom och med våra medlemmar. Vår nätverk sträcker sig globalt där även nya alumnföreningar tar form så att vi kan erbjuda de bästa tjänsterna och erbjudandena till KI-alumner.
 

 

Kontakt

Peter Bergman

Kommunikatör
Utbildningskom, Vägledning, Alumnrelation
UF Universitetsförvaltningen

Om du har några frågor, förslag eller bara vill säga "Hej!", tveka inte att kontakta oss på alumni@ki.se