Om KI Alumni

Organisation

Kontoret för alumnrelationer på KI ligger inom Utbildningsstödskontoret i enheten för Utbildningskommunikation, Vägledning och Alumnerelationer, där vi har ett nära samarbete med Internationella och Nationella studentrekryteringen, KIs studievägledare m.m. Inom KI samarbetar vi även bland annat med Development office, KIs Karriärservice, Styrelsestöd och internationella relationer (SIR) samt KIs kårföreningar.

Alumner från KI är del av ett globalt, professionellt och socialt nätverk, något vi på KI Alumni värdesätter högt och jobbar hårt för att både stödja och utveckla genom att uppmuntra alumnengagemang, nätverksinitiativ och berikande aktiviteter i Sverige och internationellt.

Vem är alumn?

KI Alumni välkomnar alla alumner som vill behålla kontakten, nätverka med och engagera sig för KI. Vår utgångspunkt när vi talar om och interagerar med alumner är en definition som innefattar alla vilka har studerat, forskat eller arbetat på KI. Det betyder att om du tex har gått en av våra många utbildningar, slutfört en PhD eller Post-doc, gästforskat eller kanske gjort ett internationellt utbyte genom KI, så är du alumn. Det är något du skall vara stolt över och en möjlighet för dig att knyta an till ett nätverk vars syfte bla är att främja utveckling, livslångt lärande, nätverkande och karriär.

KI Alumnhistoria

Under de senaste 20 åren har KI Alumni erbjudit regelbundna evenemang, seminarier och aktiviteter samt stöd vid klass-återträffar och en plattform för alumner att knyta an till KI. Idag har KI Alumni över 19 000 aktiva medlemmar och är tvåspråkig (svenska och engelska) för att tillhandahålla internationella studenter och forskare från hela världen.

KI Alumni startade 2001 av KI:s kulturråd. Ledningen var överens om att alumner är en viktig del av KI:s samfund och att tappa kontakten med tidigare studenter är en förlust för båda parter. Det första alumnrådet skapades och därefter byggdes KI:s första alumn-register.

Under det första året fick alumni-medlemmarna AlumniNytt (alumnnyhetsbrevet) och den första digitala plattformen för alumner från KI skapades. I januari 2003 firade KI Alumni sin 2000:e medlem.

Än idag fortsätter vi att växa genom och med våra medlemmar. Vår nätverk sträcker sig globalt där även nya alumnföreningar tar form så att vi kan erbjuda de bästa tjänsterna och erbjudandena till KI-alumner.
 

 

Kontakt

Peter Bergman

Kommunikatör
Utbildningskom, Vägledning, Alumnrelation
UF Universitetsförvaltningen

Om du har några frågor, förslag eller bara vill säga "Hej!", tveka inte att kontakta oss på alumni@ki.se

PB
Innehållsgranskare:
Peter Bergman
2022-12-18