Industrisamverkan - kontakt

KI har lång erfarenhet av nära samarbeten med näringslivet inom många olika områden. Genom dessa samarbeten har vi skapat en god infrastruktur och stöd för att hantera uppdragsforskning, avtalsfrågor, immaterialrätt och andra frågor.

Profile image

Richard Cowburn

Chef External Engagement Office
Profile image

Ferdinand Xiankeng Choong

Industrisamverkan rådgivare
Profile image

Dennis Hellgren

Allianskoordinator
Profile image

Fadwa Benkessou

Allianskoordinator
Profile image

Raquel Tavares

Allianskoordinator
Profile image

Håkan Karlsson

Avtalsprocess koordinator
Profile image

Fernando Farieta

Intellectual Property (IP) expert
Profile image

Charlotta Lindquist

Impact rådgivare
Profile image

Kerstin Lundin

Projektledare
Profile image

Ana Oliveira Osorio

Karriärservice koordinator
+46852486052
Profile image

Vladimir Pabón-Martínez

Karriärservice koordinator
2023-10-26