Industrisamverkan - kontakt

KI har lång erfarenhet av nära samarbeten med näringslivet inom många olika områden. Genom dessa samarbeten har vi skapat en god infrastruktur och stöd för att hantera uppdragsforskning, avtalsfrågor, immaterialrätt och andra frågor.

Richard Cowburn

Chef External Engagement Office

Ferdinand Xiankeng Choong

Industrisamverkan rådgivare

Dennis Hellgren

Allianskoordinator

Fadwa Benkessou

Allianskoordinator

Raquel Tavares

Allianskoordinator

Håkan Karlsson

Avtalsprocess koordinator

Fernando Farieta

Intellectual Property (IP) expert

Kerstin Lundin

Projektledare

Ana Oliveira

Karriärservice koordinator

Vladimir Pabón-Martínez

Karriärservice koordinator
2023-10-26