Utveckla en idé eller ett projekt

Behöver du information, råd eller konkret hjälp kring hur du kan utveckla en idé eller forskningsresultat? Vare sig det handlar om en produktidé, affärsidé eller kanske en idé om ett projekt som du vill genomföra så finns det värdefullt stöd att få vid Karolinska Institutet Innovations.

Idé - och projektutveckling

Vill du veta hur du kan ta din idé vidare? KIs innovationssystem kan hjälpa dig att diskutera idén och peka på olika interna och externa resurser som du kan ha nytta av (uppdatera). Här kan du hitta mallar och checklistor som du kan ha hjälp av.

Att skydda din idé

Det är viktigt att tidigt se över möjligheten till att skydda sin idé. En av de viktigaste formerna för att skydda rättigheten till kommersialisering är patent. För att kunna erhålla ett patent är det ett absolut krav att resultaten inte publicerats eller offentliggjorts på annat sätt. Det är viktigt att komma ihåg att vissa ansökningar räknas som offentliga handlingar. Vi rekommenderar att du kontaktar innovationssystemet på ett tidigt stadium för att diskutera möjligheterna att patentskydda dina resultat.

KI Innovations kan med hjälp av extern finansiering hjälpa till med att söka patent.

Finansiering

För att utveckla en idé krävs oftast finansiering. Omfattningen beror av vilket typ av idé du har och i vilket stadium du befinner dig. Lär dig mer om hur KIs innovationssystem kan hjälpa till med finansiering

Regler och riktlinjer

Lärarundantagetger dig som KI forskare generösa rättigheter till dina egna patenterbara uppfinningar. När du sedan ska utveckla din idé finns det vissa regler och riktlinjer som du måste förhålla dig till. En del av dessa återfinns i KIs ”Regler och riktlinjer för samverkan med näringslivet”. Väljer du att kommersialisera idéen genom eget företag behöver du exempelvis veta mer om reglerna för Bisyssla och KI Jävsregler.

Avtal

Att säkra din rätt att kommersialisera din uppfinning samt teckna giltiga avtal är en förutsättning för att skapa en solid grund för ett framtida bolag eller en kommande affär.

Affärsutveckling

Har du kommit fram till att företagsstart är den bästa formen för att nyttiggöra din idé, finns det hjälp att få genom innovationssystemet.

Karolinska Institutet Innovations kan hjälpa dig med affärsutveckling och att hitta rätt väg för kommersialisering, till exempel genom licensaffärer, sälja IP, bilda och sälja bolag, etablera ett samarbetsavtal med mera.

Kia Olsson
2024-05-29