Enkät och kommande informationstillfällen

USV-enkäten 2022

USV-enkäten har via email skickats direkt till verksamhetschefen eller motsvarande på respektive USV-enhet. Ta stöd av övriga funktioner inom verksamheten och kommande informationsträffar för forskning, utbildning och utveckling för att besvara frågorna. Enkäten ska lämnas in senast den 15 juni 2022. 

Respektive verksamhetenschef eller motsvarande har i mailet fått en enskild länk och användarnamn för att svara på utvärderingen
(exempel: https://enkat.socialstyrelsen.se/go.aspx?u=[username])

Observera att man kan granska sina svar och spara enkäten i en PDF fil via utskriftsfunktion på näst sista sidan i enkäten.

En läs- och arbetsversion av enkäten i Wordformat finner ni via denna länk. Välj funktionen "Ladda ned" längst upp till höger på sidan för att kunna arbeta med dokumentet i Word.

Nationella kriterier i universitetssjukvården.

Informationstillfällen

USV-arbetsgruppen har planerat 3 digitala informationstillfällen (via Zoom) för att stödja USV-enheterna (forskning, utbildning, utveckling) inför Socialstyrelsens utvärdering. 

Meeting
Foto: GettyImages.

Syfte med mötena:

  • diskutera frågorna i enkäten "Utvärdering av universitetssjukvård"
  • få vägledning kring att besvara enkäten
  • få möjlighet att ställa frågor

Mötesinbjudan

Inbjudan skickas ut via e-post till ansvariga vid varje USV-enhet som omfattas av ALF-avtalet och som utsetts att besvara den kommande enkäten.

Tider för informationsmöten via Zoom:
Informationsmöten Datum Tid Zoom-länk
Forskning 21 mars 2022 16.00 - 17.00 https://ki-se.zoom.us/j/67635833974
Utbildning 13 april 2022 16.00 - 17.00 https://ki-se.zoom.us/j/68089576448
Utveckling 20 april 2022 16.00 - 17.00 https://ki-se.zoom.us/j/68708799404

Relevant information:

Kontakt

Ellinor Östensson

Kontakta mig vid frågor om informationstillfällena.