Forskningsinfrastruktur med bredd och spets

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har tillsammans en forskningsinfrastruktur med stor bredd och spets inom alla de områden där universiteten har framstående forskning; allt från registerforskning inom humaniora, livsvetenskaper till hållbar materialforskning och teleskop inom astronomi som används av forskare från hela världen. 

Till största del finansieras och drivs forskningsinfrastrukturerna av det enskilda universitetet. Många är också uppbyggda som samarbeten där särskilt SciLifeLab, såsom en mycket omfattande och integrerad nationell forskningsinfrastruktur inom livsvetenskaperna, bör framhållas, med många olika laboratorier och tjänster. I SciLifeLab ingår förutom parterna i universitetsalliansen Stockholm trio även Uppsala universitet som part. 

Utöver livsvetenskaperna är materialforskningsområdets behov och tillgång av forskningsinfrastruktur särskilt framträdande inom Stockholm trio och identifierat som både en styrka och möjlighet för utvidgat samarbete. Här kan nämnas initiativen Stockholm Material Hub som leds av Stockholms universitet med finansiering från Tillväxtverket samt elektronmikroskopisamarbetet CEM4MAT där Stockholms universitet och KTH samarbetar med Uppsala universitet.

Genom att i högre grad utnyttja varandras forskningsinfrastruktur, samt diskutera kring framtida samarbeten, kan universiteten inom Stockholm trio erbjuda både forskare och externa användare såväl som företag excellenta förutsättningar för forskning och utveckling. Genom detta samarbete kan användarna bidra till Stockholmsregionens ställning som en av de starkaste miljöerna i Europa inom forskning och innovation. Region Stockholm tillgängliggör aktivt forskningsinfrastruktur i sin organisation tillsammans med KI och bidrar bland annat till forskningscentrumet MedTechLabs för medicinteknisk forskning, inkluderande laboratorium med datortomograf, i samarbete med KI och KTH.

Universiteten i Stockholm trio verkar för ett nära samarbete med Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Linköpings universitet – för att koppla samman Mälardalsregionen och utnyttja varandras styrkor. Tillsammans verkar vi för ett starkt nationellt forskningsinfrastrukturssystem.

LL
Innehållsgranskare:
KI Kommunikati…
2024-04-08