Samarbete för att skapa hållbara lösningar

Stockholm trio för hållbara lösningar är ett samarbete mellan KI, KTH och Stockholms universitet för att öka universitetens förmåga att bidra till att nå de 17 globala målen för en hållbar utveckling.

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet samverkar sedan tidigare inom universitetsalliansen Stockholm trio. Nu intar trion en mer aktiv roll i att hantera samhällets utmaningar på hållbarhetsområdet. Vid konferensen ”Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drive transformative change” den 1 juni 2022 lanserade de tre lärosätena ”Stockholm trio för hållbara lösningar” (Stockholm Trio for Sustainable Actions). Det är ett samarbete för att öka universitetens förmåga att bidra till att nå de 17 globala målen för en hållbar utveckling.

Stockholm Trio for Sustainable Actions ska skapa förutsättningar för att öka samverkan och innovation för hållbara lösningar, gemensamt och i samverkan med andra aktörer. Satsningen sätter särskild fokus på klimat och global hälsa. Genom att kombinera de tre universitetens kunskap och kompetens kan komplexa samhällsutmaningar bemötas utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv. I samverkan kan lärosätena driva på hållbarhetsarbetet lokalt, nationellt och internationellt för den samhällsomställning som behövs.

Stockholm trio för hållbara lösningar ska:

 • Stärka såväl Stockholm trios som de enskilda lärosätena inom hållbarhetsområdet.
 • Stärka lärosätenas förmåga att strategiskt bidra med kunskap för snabba men samtidigt vetenskapligt grundade beslut som är nödvändiga för en hållbar samhällsomställning.
 • Möjliggöra ny forskning och utbildning över fakultetsgränser i nära samarbete med stad, region, ideella organisationer och näringsliv (inter- och multidisciplinär utbildning).
 • Stärka samhället när det gäller klimat, hälsa, innovationssystem och entreprenörskap.

Stockholm trio för hållbara lösningar avser att erbjuda:

 • En samlad kontaktpunkt för externa aktörer
 • Vetenskapligt stöd och rådgivning
 • Rapporter, policy, dialoger, konferenser
 • Förbättrade förbindelser mellan personer och strukturer inom och mellan de tre universiteten
 • Skräddarsydda, tvärvetenskapliga utbildningar kopplat till livslångt lärande

Resurser:

 • Lärosätena satsar vardera en miljon kronor per år under en fyraårsperiod.
 • Extern finansiering söks för olika uppdrag och samarbeten.
 • Ytterligare interna resurser kan behöva avsättas för särskilda satsningar och aktiviteter.
 • Stockholm trios grupp för hållbar utveckling ansvarar för etableringen.

Stockholm trios arbetsgrupp för hållbar utveckling

Karolinska Institutet
Karin Dahlman-Wright och Tanja Tomson.

KTH
Per Lundqvist och Kristina von Oelreich

Stockholms universitet
Magnus Breitholtz och Victor Galaz 

Sabina Bossi
2024-05-20