EIT Health på KI

EIT Health är en så kallad Knowledge and Innovation Community (KIC) och utgörs av ett europeiskt nätverk som idag omfattar ca 150 partners inom akademi, industri och publika aktörer.

EIT Health https://www.eithealth.eu/ nätverket, vilket KI är medlem i, syftar till att stärka sjukvårdssystemen, främja en bättre hälsa för alla medborgare samt bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa. EIT Health stödjer behovsdriven innovation, d.v.s. projekt där man identifierat icke tillgodosedda kliniska och ekonomiska behov. För dessa ändamål utvecklar och implementerar EIT Health nya produkter och tjänster samt process- och organisationsförbättringar inom vård och omsorg till nytta för alla. EIT Health är en integrerad del av Horizon Europe.

Alltsedan starten 2015 verkar EIT Health rent praktiskt genom att stötta projekt inom affärsutveckling, innovation och utbildning. EIT Health arbetar med utlysningar inom tre s.k. flaggskappsområden:

  • Nya modeller för att leverera hälso- och sjukvård
  • Underlätta användandet av digitala medicinska verktyg
  • Utnyttja den fulla potentialen av hälsodata för innovation.

För mer information om vår verksamhet besök vår engelska webbplats .

MI
Innehållsgranskare:
2022-12-15