EIT Health på KI

EIT Health är en kunskaps- och innovationssamverkan inrättad av European Institute for Innovation & Technology (EIT), ett oberoende EU-organ som inrättades 2008 för att främja innovation och entreprenörskap i hela Europa.

EIT Health är en kunskaps- och innovationssamverkan inrättad av European Institute for Innovation & Technology (EIT), ett oberoende EU-organ som inrättades 2008 för att främja innovation och entreprenörskap i hela Europa.

Karolinska Institutet är en partner i EIT Health som är ett EU-finansierat samarbete mellan universitet, vård- och läkemedelsföretag samt offentliga- och privata forskningscentra. EIT Healths huvuduppgift är att utveckla entreprenörskap och innovation för ett hälsosamt och aktivt åldrande genom att ge Europas bästa talanger och forskare nya möjligheter och resurser.

Mer information på engelska
För mer information om vår verksamhet besök vår engelska webbplats