ALF-utvärderingen

Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet i alla regioner som omfattas av ALF-avtalet. 20 % av ALF-ersättningen för klinisk forskning fördelas baserat på utfallet av utvärderingen. Bedömningen görs av internationella expertpaneler och varje panel bedöms utifrån en tregradig skala: mycket hög kvalitet, god-hög kvalitet, undermålig kvalitet.

Klinisk forskning samverkan
Foto: GettyImages.

ALF-utvärderingen omfattar:

  • den vetenskapliga produktionens kvalitet
  • forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta
  • den kliniska forskningens förutsättningar

ALF-utvärderingens 3 paneler

ALF-utvärderingens 3 paneler
Den vetenskapliga produktionens kvalitet Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta Forskningens förutsättningar
Alla kliniska publikationer 2016-2020 Betydelse för hälso- och sjukvård samt befolkning Tillgång till forskningsinfrastruktur
107 relevanta publikationer Klinisk forskning och utbildning Tid för forskning
Innovation och life science Kärriärmöjligheter
Fallstudier Incitament
Documents on desktop
Foto: GettyImages.

Underlag:

  • enkät till kliniska forskare och doktorander
  • bibliometri/vetenskaplig produktion
  • självvärdering av forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta, inklusive utvalda kliniska fallbeskrivningar
  • självvärdering av den kliniska forskningens förutsättningar
  • digitala hearings genomfördes under oktober 2022

Inskickat till VR i juni 2022:

Tidplan för ALF-utvärderingen

Calendar 2022
Foto: GettyImages.

Januari - juni 2022

Oktober 2022

  • Digitala hearings

Mars 2023

  • Vetenskapsrådet publicerar resultatet av utvärderingen i en rapport