ALF-utvärderingen

Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet i alla regioner som omfattas av ALF-avtalet.

Innehåll & underlag

Klinisk forskning samverkan
Foto: GettyImages.

ALF-utvärderingen omfattar:

  • den vetenskapliga produktionens kvalitet
  • forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta
  • den kliniska forskningens förutsättningar

Underlag:

  • enkät till kliniska forskare och forskarstuderande
  • bibliometri/vetenskaplig produktion
  • självvärdering av forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta
  • utvalda kliniska fallbeskrivningar
  • självvärdering av den kliniska forskningens förutsättningar
  • digitala hearings och intervjuer

20 % av ALF-ersättningen för klinisk forskning fördelas baserat på utfallet av utvärderingen. Bedömningen görs av internationella expertpaneler och varje panel bedöms utifrån en tregradig skala: mycket hög kvalitet, god-hög kvalitet, undermålig kvalitet.

Tidplan för ALF-utvärderingen

Calendar 2022
Foto: GettyImages.

Januari - juni 2022:

September - december 2022:

  • Digitala hearings och intervjuer

Dialogmöte: Anders Gustafsson & Clara Hellner

Med anledning av ALF-utvärderingen höll prorektor Anders Gustafsson (KI) och forsknings- och innovationsdirektör Clara Hellner (Region Stockholm) ett regionalt dialogmöte för att diskutera den kliniska forskningens förutsättningar.

Dialogmöte om den kliniska forskningens förutsättningar (11 februari 2022):

Presentationsmaterial