ALF-utvärderingen

Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet i alla regioner som omfattas av ALF-avtalet.

Innehåll & underlag

Klinisk forskning samverkan
Foto: GettyImages.

ALF-utvärderingen omfattar:

 • den vetenskapliga produktionens kvalitet
 • forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta
 • den kliniska forskningens förutsättningar

Underlag:

 • enkät till kliniska forskare och doktorander
 • bibliometri/vetenskaplig produktion
 • självvärdering av forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta, inklusive utvalda kliniska fallbeskrivningar
 • utvalda kliniska fallbeskrivningar
 • självvärdering av den kliniska forskningens förutsättningar
 • digitala hearings genomfördes under oktober 2022

Inskickat till VR i juni 2022:

ALF-utvärderingens 3 paneler

ALF-utvärderingens 3 paneler
Den vetenskapliga produktionens kvalitet Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta Forskningens förutsättningar
Alla kliniska publikationer 2016-2020 Betydelse för hälso- och sjukvård samt befolkning Tillgång till forskningsinfrastruktur
107* relevanta publikationer Klinisk forskning och utbildning Tid för forskning
Innovation och life science Kärriärmöjligheter
Fallstudier Incitament

20 % av ALF-ersättningen för klinisk forskning fördelas baserat på utfallet av utvärderingen. Bedömningen görs av internationella expertpaneler och varje panel bedöms utifrån en tregradig skala: mycket hög kvalitet, god-hög kvalitet, undermålig kvalitet.

Tidplan för ALF-utvärderingen

Calendar 2022
Foto: GettyImages.

Januari - juni 2022

September - december 2022

 • Digitala hearings i oktober

Mars 2023

 • Vetenskapsrådet publicerar resultatet av utvärderingen i en rapport