Vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver vi forskning och utbildning inom epidemiologi and biostatistik. Institutionen ansvarar för Karolinska Institutets biobank och det Svenska Tvillingregistret. Vår forskning syftar till att öka kunskapen om sjukdomars orsaker och förgrenar sig mot kliniska och genetiska studier såväl som biostatistisk metodologi. Vi erbjuder kurser på både grund-, avancerad och forskarnivå och ansvarar för kurser inom psykologi-, biomedicin- och läkarprogrammet.

Kalender

Datum Event
15 Jan 2015 - 09:00 Disputation Edoardo Colzani
16 Jan 2015 - 09:00 Disputation Andrea Ganna
30 Jan 2015 - 13:00 Halvtidsseminarium Johanna Holm
17 Feb 2015 - 09:00 Halvtidsseminarium Inga Velicko