• Introduktionsbild MEB

    Varmt välkomna till norra Europas största institution för forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik

  • Vår forskning syftar till att öka kunskapen om sjukdomars orsaker och förgrenar sig mot kliniska och genetiska studier såväl som biostatistisk metodologi

  • Vi erbjuder kurser på både grund, avancerad och forskarnivå och ansvarar för kurser inom psykologi-, biomedicin- och läkarprogrammet