Enheten för Miljömedicinsk epidemiologi

This page in English

Forskningen fokuseras kring nedanstående teman:

  • Orsaker till astma och allergi
  • Hälsoeffekter av luftföroreningar
  • Hälsoeffekter av buller
  • Molekylär epidemiologi
  • Hälsoriskbedömning

Flera epidemiologiska studier genomförs rörande hälsorisker knutna till luftföroreningar, bland annat effekter i hjärt-kärlsystemet och i luftvägarna. Kardiovaskulära effekter av trafikbuller undersöks även, särskilt samverkan med andra miljöfaktorer. En omfattande forskning belyser riskfaktorer för astma och allergi hos barn, bland annat baserat på en större födelsekohort (BAMSE).

Molekylärbiologiska analyser används i ökande utsträckning för att studera samverkanseffekter mellan miljöfaktorer och ärftliga faktorer samt för att bättre karaktärisera exponering och hälsoeffekter. Flertalet projekt bedrivs i internationellt samarbete och har som utgångspunkt att stärka underlaget för riskbedömning.

 

Enhetschef

Forskare

Anna Bergström

Telefon: 08-524 874 56
Enhet: Miljömedicinsk epidemiologi
E-post: Anna.Bergstrom@ki.se

 

Forskargrupper

 

Personal

Niklas AnderssonStatistiker
Anand AndiappanAnknuten
Natalia BallardiniAnknuten
Tom BellanderProfessor, senior
Anna BergströmForskare
Gösta BluhmAnknuten
Marie CarpForskningssköterska
Christina EbersjöAnknuten
Barbara EkmanAnknuten
Sandra EkströmDoktorand
Margareta ErikssonAnknuten
Charlotta ErikssonAnknuten
Laura FeldmanAnknuten
Olena GruzievaStipendiat
Eva HallnerAnknuten
Ulrika HellbergForskningssköterska
Marina JonssonAnknuten
Maura KereAnknuten
Inger KullAnknuten
Ashish KumarAnknuten
André LauberAnknuten
Tomas LindAnknuten
Petter LjungmanAnknuten
Susanne LundinAnknuten
Mare Löhmus SundströmAnknuten
Erik MelénDocent, Forskarassistent
Simon Kebede MeridBioinformatiker
Anne-Sophie MerrittAnknuten
Sara NilssonAnknuten
Göran PershagenProfessor/överläkare
Åsa PerssonDoktorand
Eva PeterssonForskningssköterska
Jennifer ProtudjerAnknuten
Andrei PykoDoktorand
Auriba RazaAnknuten
Erica SchultzAnknuten
Massimo StafoggiaForskarstuderande
Jesse ThacherAnknuten
Petra Um BergströmAnknuten
Alva WallasDoktorand
Gustav Wettermark Anknuten
Magnus WickmanProfessor emeritus
Mikael ÖgrenAnknuten

 

Projekt

Projektbeskrivningar finns endast på engelska.