Mikael Sundin

Mikael Sundin

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: mikael.sundin@ki.se
Besöksadress: Enheten för pediatrik, Novum, Blickagången 6A, 14157 Huddinge
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Pediatrik, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är född i Sverige 1981 och tog läkarexamen 2005 (Karolinska Institutet). År 2008 försvarade jag min avhandling ”Mesenchymal Stromal Cell Transplantation: Possible Viral Complications and Alloimmunity” (Karolinska Institutet) och under 2016 utnämndes jag till docent i pediatrik (Karolinska Institutet).

   

 • Min kliniska utbildning (allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring) ägde rum vid Karolinska Universitetssjukhuset och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. För närvarande tjänstgör jag som överläkare i barn- och ungdomshematologi och -onkologi samt är diagnosansvarig för immunbrist (inkl. SCID-nyföddhetsscreening) och blodcellstransplantation (HCT) vid sektionen för Barnhematologi, immunologi och HCT vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Åren 2013 – 2020 var jag sektionschef.

   

 • Jag är forskargruppsledare vid enheten för pediatrik, CLINTEC, Karolinska Institutet – se nedan. Mitt forskningsintresse är framför allt om immunsystemets återhämtning efter HCT och diagnostik (inkl. helgenomsekvensering) vid benmärgssvikt och immunbrist.

Forskningsbeskrivning

 • Vi arbetar med klinisk forskning inom barnhematologi, immunologi och blodcellstransplantation (HCT, sk benmärgstransplantation) med syfte att öka kunskapen samt bidra till bättre diagnostik och behandling. Vi tar oss an frågeställningarna med klinisk, epidemiologisk och experimentell metodik. Våra huvudsakliga forskningsområden är:

  • Immunrekonstitution och komplikationer på kort och lång sikt vid allogen HCT
  • Diagnostik av hematologiska sjukdomar och benmärgssviktstillsånd
  • Ovanlig hematologisk cancer hos barn – tex myelodysplastiskt syndrom 
  • (MDS), myeloproliferativa sjukdomar (MPD) och kronisk myeloisk leukemi (KML)
  • Diagnostik och klinisk uppföljning vid medfödd immunbrist

  Medarbetare (alfabetisk ordning):

  Petra Byström, Bitr. överläkare i barnhematologi/onkologi och doktorand
  Projektet ”Rutinanalyser och moderna metoder i barnhematologisk diagnostik” handlar om att utvärdera basala och moderna analyser, dvs allt från blodstatus till helgenomsekvensering, vid diagnostisk av hematologiska tillstånd och efter HCT.
  Petras sida – https://ki.se/personer/petra-bystrom

  Henric Lindqvist, ST-läkare i hematologi och doktorand
  Projektet ”Myeloida cellers funktion och betydelse vid pediatrisk allogen HCT” handlar om att studera granulocyternas återhämtning, numerärt och funktionellt, efter allogen HCT och vad eventuell dysfunktion i densamma får för konsekvenser för övrig immunfunktion.
  Henrics sida – https://medarbetare.ki.se/people/hlindk

  Lotta Pramanik-Jonsson, ST-läkare i barnmedicin och medicine doktor (postdoktor)
  Projektet ”Tidiga och sena komplikationer i relation till konditioneringen vid pediatrisk allogen HCT” handlar om att studera biverkningar till HCT i relation till etoposids farmakogenetik samt förekomst av akut (subklinisk) hjärnskada.
  Lottas sida – https://ki.se/personer/lotta-pramanikjonsson

  Magnus Wallner (fd Hansson), Specialistläkare i allmänmedicin och doktorand

  Projektet ”Vitamin D- och järnstatus vid allogen HCT hos barn: betydelse för GvHD, immunrekonstitution och infektionsförsvar” handlar om att studera hur mikronutrienter påverkar immunförsvaret i samband med allogen HCT.

  Christofer Äng, ST-läkare i barnmedicin och doktorand
  Projektet "Från svår kombinerad immunbrist till betydelsen av låg lymfopoetisk output vid nyföddhetsscreening – ett svenskt perspektiv" handlar om att studera kliniska aspekter vid svår kombinerad immunbrist (SCID) och betydelsen av den nyföddas lymfocytfunktion ("output") för framtida hälsa och familjens välbefinnande.
  Christofers sida – https://ki.se/personer/christofer-ang

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Docent, pediatrik, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2008
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2005

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI