Hälsorelaterad livskvalitet och behov av vård och stöd hos cancerpatienter i östra Afrika

This page in English

Övergripande syfte

Projektet studerar hälsorelaterad livskvalitet och behov av vård och stöd hos personer med cancer i östra Afrika. 

Projektbeskrivning

Fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer genomförs för att utforska behov av vård och stöd hos cancerpatienter i Östafrika. Ett etablerat frågeformulär för att mäta hälsorelaterad livskvalitet (EORTC QLQ-C30) har översatts till Kiswahili (talas i flera områden i Östafrika) respektive Luganda (talas i områden i Uganda) och anpassats för att passa för användning i Tanzania och Uganda. Frågeformuläret ska nu besvaras av 250 patienter som vårdas vid Uganda Cancer Institute i Uganda. De kvantitativa och kvalitativa data som samlas in kommer att relateras till varandra (s.k. mixed-methods design). 

Projektledare

Lena Wettergren

Lars E Eriksson

Medarbetare 

Allen Naamala

Jackson Orem

Ylva Thornefors

Peter Wampaalu

Finansiering

Erik och Edith Fernströms Stiftelse

Utvalda publikationer

Wettergren L, Eriksson LE, Abrahamsson Tornefors Y.
Translation report of the EORTC QLQ-C30 into Luganda language.
Report, Karolinska Institutet 2015.

Wampaalu PB, Nabirye RC, Eriksson LE, Naamala A, Wettergren L.
Experiences of patients undergoing chemotherapy - A qualitative study of adults attending Uganda Cancer Institute. Resubmitted manuscript.

Abrahamsson Tornefors Y, Berg R.
Hälsorelaterad livskvalitet bland patienter med cancer i Uganda - En pilotstudie.
Dissertation for Bachelor in Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet: 2014.

Dorrian S, Ekblad K.
Palliative cancer care in Uganda. Nurses’ experiences. Dissertation for Bachelor in Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet: June 2013.

Health-related quality of life and needs of care and support of adult Tanzanians with cancer: a mixed-methods study.
Masika G, Wettergren L, Kohi T, von Essen L
Health Qual Life Outcomes 2012 Nov;10():133 

Wampaalu P.
Patients’ experiences and coping with side effects of cancer chemotherapy. A case study of adult patients’ attending Mulago Cancer Institute, Kampala Uganda.
Dissertation for Bachelor in Nursing, Department of Nursing, Makerere University: June 2011.