Medicinvetarna #83: Hur gammal kan man bli?

På 250 år har medellivslängden i Sverige fördubblats, från cirka 40 år till cirka 80. Men det är inte troligt att vi kommer bli 160 år gamla år 2270. Docent Karin Modig förklarar varför och berättar hur överdödlighet kan mätas, inte minst i pandemitider. Avsnittet publicerades 15 december 2021.

Karin Modig
Karin Modig Foto: Andreas Andersson

Under covid-19-pandemin har begreppet överdödlighet ofta diskuterats, ibland rent av som ett mått på hur olika länder lyckats med sin pandemibekämpning. Karin Modig är docent i epidemiologi och forskargruppsledare vid Institutet för Miljömedicin. Hennes forskning handlar om den åldrande befolkningen och vilka effekter vi kan vänta oss som samhälle och i vården när allt fler blir allt äldre. Andra frågor som intresserat Karin Modig och hennes forskargrupp handlar om vad det är som driver den ökande medellivslängden och hur hälsan ser ut för de personer som allt oftare blir mycket gamla.

Hon får ofta frågan om hur gammal hon tror en människa kan bli i framtiden, även i det här podavsnittet!

I avsnittet medverkar också forskaren Jonas Raninen vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, för att följa upp en lyssnarfråga från ett tidigare avsnitt som handlade om att unga idag dricker mindre alkohol än tidigare generationer. Nya rön ger indikationer på var svaret på frågan "varför?" finns att finna.

PS. Flera lyssnare har gjort oss uppmärksamma på vidden av vårt misslyckande i försöket att ur minnet recitera Viktor Rydbergs dikt "Tomten". Ordet "kulturskymning" har förekommit. Här finns en korrekt version av dikten, i sin helhet. DS.