Rörelse, Funktion och Hälsa

Ett kunskapscenter med expertis om modern rörelseanalys, mätmetoder och digitalisering i vården för barn och ungdom

Vi erbjuder stöd för planering, datainsamling och analys med;

Mätmetodik

Mätmetodik

Val av mätmetoder

Utveckling av nya instrument

Kompetens om psykometri

Utveckling av digitalisering i vård och forskning

Utveckling av digitalisering i vård och forskning

AI - Utveckling av digitala instrument och intervention via appar och digitala plattformar