Johan Fredin

Johan Fredin

Phd Student
Visiting address: Granits väg 4, 17177 Solna
Postal address: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Carli, 171 77 Stockholm

About me

 • I have a background as a clinical psychologist working with children and
  adolescents. I'm also trained and have worked with railway and metro
  technology as a train driver, train traffic controller, and technician.
  Since 2016, in parallel with my work as a clinical psychologist, I have been
  working as a consultant for the Swedish rail network to prevent
  suicides and trespassing primarily.

  I am currently employed at the Center for Health Economics, Informatics, and
  Healthcare Research (CHIS) at Region Stockholm and belong to the National
  Center for Suicide Research and Prevention (NASP) where my job consists of
  providing expert advise on minimizing suicides in the transport system. The
  role of being an expert also includes providing support to various regional
  and national infrastructure projects, as well as conducting research and
  innovation in the field.

  I am entrusted as the project manager in a multi-year research project
  commissioned by the Swedish Transport Administration with the intention of
  better understanding the occurrence and cause of suicidal acts at bridges,
  railways, and road traffic.

  I am particularly interested in scalable suicide prevention measures for the
  transport system.

  *Selection of publications*
  * *Fredin-Knutzén J*, Andersson A-L, Hadlaczky G, Sokolwski M. Suicid vid
  broar i Sverige: Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention,
  Region Stockholm och Karolinska Institutet

 • 2023.
  * *Fredin-Knutzén J.* Kartläggning av suicidhandlingar i SL:s spårbundna
  trafik: Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention,
  Region Stockholm och Karolinska Institutet
 • 2022.
  * Andersson A-L, Risenfeld M, *Fredin-Knutzén J*, Hadlaczky G, Sokolwski
  M.Skadehändelser från broar i Sverige år 2008-2020 samt metod för
  framtagande av underlag
 • 2022. Trafikverket
  * *Fredin-Knutzén J*, Lundberg P, Hallin F, Wendesten A, Lantz M.
  Kombinationslösning av personsäkerhet- och viltnätstängsel
 • 2021.
  Afry/Trafikverket
  * *Fredin-Knutzén J*, Wigren A. Staket i plattformsände vid Stockholms
  södra – En åtgärd för att minska riskerna för obehöriga i spår

 • 2021. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår -
  Järnvägsbranschens samverkansforum
  * *Fredin-Knutzén J*, Andersson A-L, Hadlaczky G, Sokolwski M. Förstudie
  Suicid i transportsystemet
 • 2020. Nationellt centrum för Suicidforskning
  och Prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet.
  * Wigren A, *Fredin-Knutzén J*, ”Obehöriga i Spår” ‒ Sambandet med
  tätorter. Analys och ågärdsförslag för att minska riskerna för
  personpåkörningar och förseningar på grund av “Obehöriga i
  Spår.”
 • 2019. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde
  Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens samverkansforum
  * *Fredin-Knutzén J*, Salminen, R., Eliasson, J., Sundberg, B., Tillström,
  T., Walldan, D., Dempe, L., Forsberg, C., Kjellman, M., &
 • Olsson, B.-M.
  ”Obehöriga i spår” i Göteborg—Branschgemensam utredning av två
  belastade sträckor i Region Väst
 • 2019. Tillsammans för Tåg i Tid
  (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens
  samverkansforum
  * *Fredin-Knutzén J*, Wigren A. Motiv bakom merförseningar registrerade
  som OMÄ02 “Obehöriga i Spåret.”
 • 2019. Tillsammans för Tåg i Tid
  (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens
  samverkansforum
  * *Fredin-Knutzén J.*, Källbom, J., Tugén, O., Landin, H., Torin, A.,
  Ståhl, J., Bonnevier, M., Kjellman, M., Tylenius, F., &
 • Olsson, B.-M.
  ”Obehöriga i spår” Norrköping -Linköping—Branschgemensam
  utredning av en belastad sträcka i Region Öst
 • 2019. Tillsammans för
  Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens
  samverkansforum
  * *Fredin-Knutzén J*, Wigren A. ”Obehöriga i spår”-belastade platser.
  Underlag för prioritering av åtgärder
 • 2018. Tillsammans för Tåg i
  Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens
  samverkansforum
  * *Fredin-Knutzén J*, Grundberg, A., Sjölund, J., Stenholm, E., Berg, L.,
  Hallberg, P., Törnkvist, J., Tylenius, F., Eriksson, Ö., Wigren, A.,
  Rådbo, H., Andersson, A.-L., Handspik, Y., Welander, A.-S., Jenelius, M.,
  Kjellman, M., Lokrantz-Bernitz, D., &
 • Olsson, B.-M. Obehöriga i spår vid
  Årstaberg , Upplands Väsby och Järna—Analys och åtgärdsförslag
  för tre belastade platser i Region Stockholm
 • 2018. Tillsammans för Tåg
  i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens
  samverkansforum
  * *Fredin-Knutzén J*, Mustelin C-H, Forsell M, Monteiro Duarte C, Levin A,
  Duintjer A. Repetitionsutbildning I omhändertagande för Trafikledare
  inom Tunnelbanan
 • 2017. MTR Tunnelbanan

  *Selection of presentations on International meetings*
  * *Fredin-Knutzén J*. (2022-11-11). Implementation of Camera Surveyance for
  Suicide Prevention in the Stockholm Metro System [presentation].
  Tresp-meeting, Danish Research Institute of Suicide Prevention, Online.
  * *Fredin-Knutzén J*. (2022-09-30). Preliminary results from a pilot study
  evaluating lengthwise fences at exiting platform ends [presentation].
  Tresp-meeting, International Union of Railways (UIC), London, UK.
  * *Fredin-Knutzén J*. (2022-08-25). Mid-track fencing prevents suicides at
  a railway station – a pilot study [presentation]. ESSSB 19, Copenhagen,
  Denmark.
  * *Fredin-Knutzén J*. (2022-07-01). Mid-track fencing prevents suicides at
  a railway station – a pilot study [presentation]. Tresp-meeting,
  International Union of Railways (UIC), Online.

Articles

News from KI

Events from KI