Silhouette of a group of people

Forskningsprogram om utsatthet i akademin

Forsknings- och samverkansprogrammet om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin har fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. En bärande idé bakom programmet är att vi tillsammans kan generera mer och bättre kunskaper både genom kunskapsutbyte och gemensamma praktiker. Forsknings- och samverkansprogrammet avslutades 31 december 2022.

2023-01-05