Forsknings- och samverkansprogram om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin

Fokus är på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. En bärande idé bakom programmet är att vi tillsammans kan generera mer och bättre kunskaper både genom kunskapsutbyte och gemensamma praktiker.