Britta Elsert Gynning

Doktorand
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Brulin, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Doktorand på enheten för arbetsmedicin, forskar på den psykosociala
  arbetsmiljön inom den svenka hälso- och sjukvården och dess relation till
  sjukvårdspersonals mentala hälsa.

  Jag har en magisterexamen i genusstudies (Master's programme in Gender,
  Justice and Society) från Umeå universitet. Sedan mars 2023 är jag
  doktorand på enheten för arbetsmedicin.

  Mina forskningsintressen relaterar till arbetsmiljöns betydelse för
  välmånedet hos individien samt vad det kan få för konskevenser i ett
  större perspektiv. Jag vill förstå vad olika arbetsplatser och
  förutsättningar betyder för den arbetsrelaterade hälsan samt hur detta
  kan undersökas ur ett relationellt perspektiv och maktpositioner i form av
  socioekonomi och genus.

Forskningsbeskrivning

 • I mitt doktorandprojekt undersöker jag den psykosociala arbetsmiljön hos
  läkare, sjuksköterskor och undersköterskor samt vad detta kan få för
  konsekvenser i CMD samt i vården av patienter.

  Projektet baseras främst på LOHHCs-kohorten (Longitudinal Occupational
  Health survey for Health Care professionals in Sweden) men även registerdata
  relaterat till patientsäkerhet- och utfall (Finansierat av Vetenskaprådet #2022-00806)

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI