Alicia Nevriana

Alicia Nevriana

Postdoktor
E-postadress: alicia.nevriana@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Falkstedt, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag jobbar inom Enheten för Arbetsmedicin, Institutet för Miljömedicin. Jag har bakgrund inom folkhälsovetenskap, särskilt epidemiologi och biostatistik.

Forskningsbeskrivning

 • Mina huvudsakliga forskningsintressen ligger i sambandet mellan psykisk hälsa, fysisk hälsa och sociala förhållande. Med hjälp av både svenska nationella register och undersökningar har jag fokuserat på följande forskningsområde:

  • Psykisk ohälsa bland hälso- och sjukvårdspersonal samt socialarbetare
  • Förväntad arbetslivslängd bland arbetare med olika psykiska och fysiska hälsotillstånd
  • Psykisk ohälsa bland föräldrar och konsekvenserna för barns fysiska hälsa och sociala förhållande
  • Psykiska sjukdomar som riskfaktorer för somatiska sjukdomar
  • Risk faktorer och konsekvenser av trafikskador

Undervisning

  • Introductory course in SAS programming, doktorandkurs 3143, Karolinska Institutet
  • Insamling och hantering av epidemiologiska data, masterskurs 4FH084, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
  • Vetenskapsteori, masterskurs course 4FH090, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Postdoktor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2016

Priser och utmärkelser

 • Barnafridspris, Utmärkelsen ”Barnafridspriset” är instiftad för att uppmärksamma och belöna insatser för barns rättigheter och välbefinnande. Det delas ut till personer eller organisationer som gjort betydande bidrag för att främja barns trygghet och hälsa liksom viktiga insatser för att skapa en bättre miljö och framtid för barn., https://liu.se/nyhet/alicia-nevriana-far-barnafridspriset-2024, 2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI