This page in English
Laddar profil information

Om mig

 • 2000 Masterexamen i Toxikologi, Karolinska Institutet.
 • 2005 Doktorsexamen i Toxikologi, Karolinska Institutet.
 • 2006-2009 Postdoktor, Department of Biology, New York University, USA. Mentor: Prof. David A. Scicchitano.
 • 2010-2011 Postdoktor, IMM, Karolinska Institutet
 • 2011-2014 Forskarassistent, IMM, Karolinska Institutet
 • 2016 Docent, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 

Biologiska effekter av transkriptionell mutagenes.

När en DNA-skada inte blockerar RNA polymeraset under transkriptionen kan detta leda till RNA misinkorporering, en process som kallas transkriptionell mutagenes (TM). Även om begreppet TM är välkänt är de biologiska konsekvenserna fortfarande relativt outforskade. Medan de få befintliga studier av TM har börjat belysa processen, så återstår många frågor att besvara. I vilken omfattning TM förekommer i celler och den roll dessa till synes övergående fel kan spela i sjukdomsprocesser som cancer är för närvarande okänt. Aktuella teorier postulerar att det transgena uttrycket av muterade proteiner via TM skulle kunna spela en viktig roll i tumörutveckling genom att stimulera proliferation av en senescent initierad cell eller låta den undkomma tillväxthämmande apoptotiska signaler och därigenom genomgå klonal expansion. För att karakterisera alla dessa händelser har en unik metodik utvecklats för att studera förekomsten och de potentiellt skadliga effekterna av TM. Vi kommer att studera effekterna på p53-beroende signalering vilket motiveras av dess kritiska roll som tumörsuppressor. Genom att studera effekterna av p53 TM på reglering av cellulära DNA-skade signalering/reparation och apoptos med hjälp av fysiologiskt relevanta cell och in vivo modeller kommer rollen av TM i p53-beroende reglering av tumörprogression att undersökas.

För mer information: Role of transcriptional mutagenesis in cancer development

Länkar till övriga projekt

 

Finansiering

 • Cancer och Allergi-fonden
 • Carl Tryggers stiftelse
 • EU:s sjunde ramprogram Marie Curie international reintegration grant (IRG)
 • Institutet för Miljömedicin
 • Stockholm läns landsting Miljöanslag
 • Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (SIDA)
 • Vetenskapsrådet (VR)
 • ÅForsk

 

Forskargrupp

 

Utvalda publikationer

-methylguanine-induced transcriptional mutagenesis reduces p53 tumor-suppressor function.
Ezerskyte M, Paredes J, Malvezzi S, Burns J, Margison G, Olsson M, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2018 May;115(18):4731-4736

Transcriptional mutagenesis reduces splicing fidelity in mammalian cells.
Paredes J, Ezerskyte M, Bottai M, Dreij K
Nucleic Acids Res. 2017 Jun;45(11):6520-6529

Detection of benz[j]aceanthrylene in urban air and evaluation of its genotoxic potential.
Lim H, Mattsson , Jarvis I, Bergvall C, Bottai M, Morales D, et al
Environ. Sci. Technol. 2015 Mar;49(5):3101-9

Interactions between polycyclic aromatic hydrocarbons in complex mixtures and implications for cancer risk assessment.
Jarvis I, Dreij K, Mattsson Ã, Jernström B, Stenius U
Toxicology 2014 Jul;321():27-39

Persistent activation of DNA damage signaling in response to complex mixtures of PAHs in air particulate matter.
Jarvis I, Bergvall C, Bottai M, Westerholm R, Stenius U, Dreij K
Toxicol. Appl. Pharmacol. 2013 Feb;266(3):408-18

Glutaredoxin regulates vascular development by reversible glutathionylation of sirtuin 1.
Bräutigam L, Jensen L, Poschmann G, Nyström S, Bannenberg S, Dreij K, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2013 Dec;110(50):20057-62

O6-methylguanine induces altered proteins at the level of transcription in human cells.
Burns J, Dreij K, Cartularo L, Scicchitano D
Nucleic Acids Res. 2010 Dec;38(22):8178-87

Benzo[a]pyrene diol epoxide stimulates an inflammatory response in normal human lung fibroblasts through a p53 and JNK mediated pathway.
Dreij K, Rhrissorrakrai K, Gunsalus K, Geacintov N, Scicchitano D
Carcinogenesis 2010 Jun;31(6):1149-57

Differential removal of DNA adducts derived from anti-diol epoxides of dibenzo[a,l]pyrene and benzo[a]pyrene in human cells.
Dreij K, Seidel A, Jernström B
Chem. Res. Toxicol. 2005 Apr;18(4):655-64

Laddar publikationer

Karta

Presentationer

wordle.net