Halvtidskontroll vid OnkPat

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter registrering eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts.

 

Vad krävs för att få göra halvtidskontrollen?

Inga krav på publikationer/manuskript finns. För kurskrav, se din allmänna studieplan.

Nämnden

Doktorandens handledare bestämmer tre nämndsledamöter. Ledamöterna i nämnd vid halvtidskontroll ska vara disputerade forskare, fristående från projektet med adekvat ämneskunskap.

Seminariet

Halvtidsseminariet ska vara offentligt och annonseras inom KI. Kontakta administratören för forskarutbildningen för annonsering. Halvtidskontrollen genomförs på engelska, vanligtvis som ett öppet forskningsseminarium med efterföljande diskussion. Efter halvtidsseminariet sammanträder nämnden med handledare och doktorand (samt ofta mentorn) för att ge återkoppling och vidare rekommendationer för utbildningens fortskridande.

Nämnden ansvarar för att protokoll för halvtid fylls i och signeras av samtliga ledamöter i nämnden. Protokollet sänds till institutionens administratör för forskarutbildningen för uppföljning (med hänsyn till innehåll i protokollet). Halvtidskontrollen registreras i Ladok.

Läs mer om Kis riktlinjer för halvtidskontroll och hämta protokollet för halvtidskontroll.

Erika Rindsjö
2024-01-15