Doktorandseminarier

Här får du som är doktorand vid Institutionen för onkologi patologi chans att presentera ditt projekt och dina resultat!

Seminarierna äger rum på tisdagar kl 12:15 i BioClinicum 3:e våningen

Under din tid som doktorand ska du hålla minst 2 presentationer och vara "chairperson" vid ett tillfälle. Prestentationen ska vara på 10-15 minuter följd av frågor.

Skicka din titel till administratören för forskarutbildningen minst en vecka innan seminarietillfället så att din presentation hinner annonseras på entrémonitorn och i KI-kalendern.

Om du inte kan hålla din presentation vid föreslagna tillfället vg kontakta någon annan på listan och byt. Meddela administratören för forskarutbildningen så att schemat kan hållas uppdaterat.

Närvaro

Registrera din närvaro vid seminarietillfällena.

  • 1,5 poäng per 20 seminarier.

Blanketten kan även användas för att registrera närvaro på andra seminarier inom och utanför institutionen. Lämna närvaroblanketten till administratören för forskarutbildningen före halvtidskontrollen och/eller disputationen för poängregistrering.

Länk till närvaroblankett

Erika Rindsjö
2023-10-27