Antagning och registrering

Antagningsprocessen startar med att en doktorandplats inrättas. Därefter vidtar rekrytering av doktorand. Antagningsprocessen avslutas med prefektens beslut om antagning till utbildning på forskarnivå. Efter antagning upprättas en individuell studieplan.

Blanketter för antagningsprocessen.

Mer information om KIs antagningsprocess.

Regler och allmän studieplan

Ansökan lämnas till Erika Rindsjö, forskarutbildningsadministratör på Institutionen för onkologi-patologi, tel 08 524 862 06 , byggnad D2:04.

Erika Rindsjö
2023-11-09