Tina Dalianis forskargrupp

This page in English

Det övergripande målet med vår forskning är att studera humana papillomvirus (HPV) och specifika markörer för att skräddarsy målinriktad behandling för huvud-hals-cancer. 

Mer ingående information om vår forskning finns på engelska  

Länk till Tina Dalianis publikationer i PubMed

Gruppmedlemmar

Tina Dalianis, professor, gruppledare
Torbjörn Ramqvist, PhD, senior forskare
Cinzia Bersani, PhD, post doc
Andrea Vlastos, MD, PhD
Anders Näsman, MD, PhD
Lars Sivars, MD, doktorand
Linnea Haeggblom, doktorand
Andreas Ährlund-Richter, student
Joar Franzén, student
Juan Du, PhD, anknuten

Livmoderhalscancer