Tina Dalianis forskargrupp

Det övergripande målet med vår forskning är att studera humana papillomvirus (HPV) och specifika markörer för att skräddarsy målinriktad behandling för huvud-hals-cancer och barncancer.

Mer ingående information om vår forskning finns på engelska

Tina Dalianis publikationer i PubMed

Gruppmedlemmar

Tina Dalianis, professor, gruppledare
Torbjörn Ramqvist, PhD, senior forskare
Anders Näsman, MD, PhD, post doc, blivande specialist i klinisk patologi
Stefan Holzhauser, PhD, post doc
Ourania Kostopoulou, PhD, docent
Linnea Haeggblom, PhD, post doc
Leila Mirzaie, M Sci, anknuten
Andreas Ährlund-Richter, PhD student
Juan Du, PhD, anknuten
Michael Mints MD, PhD, post doc, anknuten
Andrea Vlastos, MD, PhD, ENT specialist, anknuten