SweBioFertil

Vill du hjälpa oss att förstå hur bakteriefloran påverkar fertilitet och hälsa?

SweBioFertil inkluderar just nu patienter med Bakteriell Vaginos och svampinfektion vid den gynekologiska mottagningen på Sabbatsbergs sjukhus samt planerar för snar inklusion av infertila patienter vid reproduktionsmedicin på Karolinska Sjukhuset.

Du som inkluderats i studien kan delta i vår web-baserade hälsoenkät genom att klicka på en av länkarna nedan

Logga med gravid kvinna.

SweBioFertil-projektet

 

 

Människokroppen är bebodd av goda bakterier och ny forskning har visat att de är viktiga för vårt välbefinnande och hälsa på fler sätt än vi tidigare trott.

SweBioFertil-projektet studerar sammansättningen av bakteriefloran hos kvinnor och män i tre olika grupper.

1. Kvinnor som avslutar sitt preventivmedel och vill bli gravida.

2. Kvinnor som besväras av vaginalkatarr (bakteriell vaginos) eller svampinfektion

3. Par med diagnosen oförklarlig infertilitet som vill genomgå IVF-behandling. Oförklarlig infertilitet betyder att man efter utredning inte har hittat en orsak till infertiliteten.

Du som deltar i SweBioFertil-studien har ombetts fylla i ett webformulär som rör din hälsa. Formuläret beräknas ta ca 20 min att fylla i och du deltar genom att klicka på länken ovan.

Studien är uppdelad i tre olika studiegrupper; välj den enkät som bäst beskriver din situation

 

 

Ansvariga för studien