SweBioFertil

Vill du hjälpa oss att förstå hur bakteriefloran påverkar fertilitet och hälsa?

SweBioFertil-projektet

SweBioFertil-projektet

Människokroppen är bebodd av goda bakterier och ny forskning har visat att de är viktiga för vårt välbefinnande och hälsa på fler sätt än vi tidigare trott. SweBioFertil-projektet studerar sammansättningen av bakteriefloran hos kvinnor och män i tre olika grupper.

1. Kvinnor som avslutar sitt preventivmedel och vill bli gravida.

2. Kvinnor som besväras av vaginalkatarr (bakteriell vaginos) eller svampinfektion

3. Par med diagnosen oförklarlig infertilitet som vill genomgå IVF-behandling. Oförklarlig infertilitet betyder att man efter utredning inte har hittat en orsak till infertiliteten.

Du som deltar i SweBioFertil-studien har ombetts fylla i ett webformulär som rör din hälsa. Formuläret beräknas ta ca 20 min att fylla i och du deltar genom att klicka på länken ovan. Studien är uppdelad i tre olika studiegrupper; välj den enkät som bäst beskriver din situation