SweBioFertil

Vill du hjälpa oss att förstå hur bakteriefloran påverkar fertilitet och hälsa?

SweBioFertil inkluderar just nu patienter med Bakteriell Vaginos och svampinfektion vid den gynekologiska mottagningen på Sabbatsbergs sjukhus (MiTCH studien) samt inkluderar infertila patienter (MiIVF studien) vid reproduktionsmedicin på Karolinska Sjukhuset Huddinge och Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Studierna bedrivs i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Du som inkluderats i studien kan delta i vår web-baserade hälsoenkät genom att klicka på en av länkarna nedan

SweBioFertil

SweBioFertil-studien

 

 

Människokroppen är bebodd av bakterier och ny forskning har visat att de är viktiga för vårt välbefinnande och hälsa på fler sätt än vi tidigare trott.

Vid institutionen för OnkologiPatologi sant vid Centrum för Translationell Mikrobiomforskning bedrivs just nu den nationella SweBioFertil-studien som studerar sammansättningen av bakteriefloran hos kvinnor och män i tre olika grupper.

1. Kvinnor som avslutar sitt preventivmedel och vill bli gravida.

2. Kvinnor som besväras av vaginalkatarr (bakteriell vaginos) eller svampinfektion

3. Par med infertilitets-diagnos som ska genomgå IVF-behandling.

Du som deltar i SweBioFertil-studien har ombetts fylla i ett webbformulär som rör din hälsa. Formuläret beräknas ta ca 20 min att fylla i och du deltar genom att klicka på länken ovan.

Studien är uppdelad i tre olika studiegrupper; välj den enkät som bäst beskriver din situation

 

 

Endast för vårdpersonal MiIVF