Byggnad P9

Forskning vid OnkPat

Institutionen för onkologi-patologi bedriver grundläggande, translationell och klinisk forskning samt undervisningsverksamhet relaterad till cancer. Vår strävan är att upptäcka grundläggande mekanismer i alla aspekter av cancerbiologi, hitta nya biomarkörer och potenta individanpassade läkemedel mot cancer. Våra forskare har tillgång till moderna och underhållna instrument för ett hållbart och effektivt arbete. För att stödja vår forskning kontakta vår administrativa chef Maria.Von.Witting@ki.se

Gästprofessor

Professor Henrik Druid har utsetts till gästprofessor i rättsmedicin vid den nyinrättade School of Forensic Sciences vid Argentine Catholic University (UCA) i Buenos Aires.