Forskning vid OnkPat

OnkPat består av mer än 30 forskargrupper

Jonas Bergh hedersföreläsare vid Onkologidagarna

Jonas Bergh hedersföreläsare vid Onkologidagarna

Årets Jan Waldenström-föreläsare vid Onkologidagarna är Jonas Bergh, professor vid institutionen för onkologi-patologi och director Cancer Research KI vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset.

Projektet RadioVal tilldelades 60 miljoner kronor från Horizon Europe

Medverkande från OnkPat är Fredrik Strand och Theodoros Foukakis. RadioVal är den första breda multicenter-studien av radiomics-driven klinisk utvärdering av neoadjuvant terapi-respons för bröstcancer. Projektet bygger på verktyg och repositorier av bilder som skapats inom fem EU-finansierade projekt från AI for Health Imaging-nätverket (AI4HI). För att utvärdera användbarhet och överförbarhet kommer validering att äga rum i åtta olika centra i Sverige, Österrike, Spanien, Polen, Kroatien, Argentina, Egypten och Turkiet.

 

Ny utnämning för professor Lars Egevad

Ny utnämning för professor Lars Egevad

Professor Lars Egevad vid institutionen för onkologi-patologi har blivit utnämnd till Honorary Fellow av the Royal College of Pathologists of Australasia.