Forskning vid OnkPat

OnkPat består av mer än 30 forskargrupper

Ny utnämning för professor Lars Egevad

Ny utnämning för professor Lars Egevad

Professor Lars Egevad vid institutionen för onkologi-patologi har blivit utnämnd till Honorary Fellow av the Royal College of Pathologists of Australasia.