Byggnad P9

Forskning vid OnkPat

OnkPat består av mer än 30 forskargrupper

Henrik Johansson och Renske Altena - nya docenter

Grattis Henrik Johansson och Renske Altena vid OnkPat till docenturerna! Henrik Johansson blir docent i cell- och molekylärbiologi och Renske Altena blir docent i onkologi.