Forskarutbildning vid OnkPat

Vid institutionen för onkologi-patologi finns ca 110 doktorander.

Antagning och registrering

Halvtidskontroll

Doktorandseminarier

Doktorsavhandlingar

Kontaktuppgifter:

Per Hydbring

Studierektor

Erika Rindsjö

Administratör

Mirco Martino

Doktorandrepresentant

Petra Marttila

Doktorandrepresentant

Jianyu Shen

Doktorandrepresentant
Erika Rindsjö
2023-08-30