Forskarutbildning vid institutionen för onkologi-patologi

This page in English

Vid institutionen för onkologi-patologi finns ca 110 doktorander.

Antagning och registrering
Årlig uppföljning
Halvtidskontroll
Doktorandseminarier
Doktorsavhandlingar

Kontaktuppgifter:

Studierektor

Andreas Lundqvist

Telefon: 08-517 768 59
E-post: Andreas.Lundqvist@ki.se

Administratör

Erika Rindsjö

Telefon: 08-517 741 66
Enhet: Administration
E-post: Erika.Rindsjo@ki.se

 

Doktorandrepresentanter:

Forskarstuderande

Tom Mulder

Enhet: Forskargrupp Mellstedt, Håkan
E-post: tom.mulder@ki.se

Doktorand

Ishani Das

Enhet: Forskargrupp Hansson, Johan
E-post: ishani.das@ki.se

Doktorandombud: Sara Elg

Patologi