Forskarutbildning vid institutionen för onkologi-patologi

Vid institutionen för onkologi-patologi finns ca 110 doktorander.

Antagning och registrering

Årlig uppföljning

Halvtidskontroll

Doktorandseminarier

Doktorsavhandlingar

Kontaktuppgifter:

Erika Rindsjö

Administratör

Tom Mulder

Doktorandrepresentant

Ziqing Chen

Doktorandrepresentant