Doktorandseminarier

This page in English

Här får du som är doktorand vid Institutionen för onkologi patologi chans att presentera ditt projekt och dina resultat!

Seminarierna äger rum på tisdagar kl 12:15 i Lecture Hall, CCK R8:00

Under din tid som doktorand ska du hålla minst 2 presentationer och vara "chairperson" vid ett tillfälle. Prestentationen ska vara på 10-15 minuter följd av frågor.

Skicka din titel till administratören för forskarutbildningen minst en vecka innan seminarietillfället så att din presentation hinner annonseras på entrémonitorn och i KI-kalendern.

Om du inte kan hålla din presentation vid föreslagna tillfället vg kontakta någon annan på listan och byt. Meddela administratören för forskarutbildningen så att schemat kan hållas uppdaterat.

Närvaro

Registrera din närvaro vid seminarietillfällena.

  • 70 seminarier ger 4,5 LADOK poäng,
  • 50 seminarier ger 3 poäng och
  • 30 seminarier ger 1,5 poäng.

Blanketten kan även användas för att registrera närvaro på andra seminarier inom och utanför institutionen. Lämna närvaroblanketten till administratören för forskarutbildningen före halvtidskontrollen och/eller disputationen för poängregistrering.

Länk till närvaroblankett

Seminariescheman från tidigare terminer

HT 2016

VT 2016

HT 2015

VT 2015

HT 2014

VT 2014

HT 2013

VT 2013

HT 2012

VT 2012

HT 2011

VT 2011

HT 2010

VT 2010

HT 2009

VT 2009

Doktorand