Antagning och registrering

This page in English

Alla huvudhandledare som vill påbörja rekrytering av en ny doktorand behöver först få 'grönt ljus' från institutionen. Ska doktoranden vara anställd vid KI måste doktorandplatsen sedan utlysas via Varbi. Behörighet till forskarutbildning kommer att granskas för toppkandidaterna i rekryteringen. Direkt efter att en kandidat valts ut skall beslut om antagning fattas av prefekt.

Blankett för ansökan om 'grönt ljus'. Lämnas till forskarutbildningsadministratören.

Blankett för beslut om antagning ska innehålla: (hitta blanketter här)

  • Blankett "Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå"
  • Styrkande av behörighet till forskarutbildning
  • Kopia på annons eller skäl för undantag från utlysning
  • Beviljat 'grönt ljus'
  • Intyg om handledarutbilning (obligatoriskt för huvudhandledare)
  • Beskrivning av handledarkonstellationens kompetenser i relation till forskningsplanen
  • Finansieringsplan
  • Preliminär forskningsplan

Mer information om KIs antagningsprocess.

Regler och allmän studieplan

Information om att studera på forskarnivå från studera.nu

Ansökan lämnas till Erika Rindsjö, forskarutbildningsadministratör på Institutionen för onkologi-patologi, tel 08-517 741 66, byggnad Z1:00.

Cancer och onkologiDoktorandPatologi