Utbildningskansliet för läkar- och biomedicinprogrammen

Kansliet utgör ett stöd till läkarprogrammet och biomedicinprogrammet, både till programmens ledningar i frågor som rör programmen samt till studenterna i frågor om deras studier. Kansliet samordnar och bereder även ärenden till programnämnderna och delar av deras underorganisation samt ansvarar för drift av till exempel läkarprogrammets prov- och intervjubaserade urval.

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen