Åsa Misic

Åsa Misic

Enhetschef
E-postadress: asa.misic@ki.se
Telefon: +46852486681
Mobiltelefon: +46702049617
Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS UFS Utbildningskansli för läkar- och biomedicinprogrammen, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Sedan 1 januari 2024 är jag ny kanslichef vid utbildningskansliet för läkar- och biomedicinprogrammen. Kansliet utgör ett stöd till läkarprogrammen och biomedicinprogrammen samt samordnar och bereder ärenden till programnämnderna och delar av deras underorganisation.

    Jag är utbildad studie- och yrkesvägledare och har arbetat vid Karolinska Institutet sedan 2008 i olika roller inom HR och som administrativ chef.

Anställningar

  • Enhetschef, Utbildningskansliet för läkar- och biomedicinprogrammen., Universitetsförvaltningen, 2024-
  • Enhetschef, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI