KI:s läs- och granskningsgrupp

KI:s läs- och granskningsgrupp (LÄGG) bidrar till kvalitetssäkring av de underlag som tas fram till interna och externa uppföljningar och granskningar av KI:s utbildning och forskning, inklusive samverkan och verksamhetsstöd.

Uppdrag

Fakultetsnämndens råd för systematiskt kvalitetsarbete (RSK) har givit LÄGG i uppdrag att ge stöd när KI:s utbildningar eller kvalitetssäkringssystem blir externt granskat av UKÄ. Framför allt ska LÄGG ge stöd i arbetet med att genomföra och dokumentera självvärderingar av den verksamhet som granskas. 

Ledamöter

Ledamöterna i LÄGG har relevant erfarenhet som sakkunniga i granskningar av utbildning och forskning eller av uppföljning och revision av administration eller ekonomi i anslutning till utbildning och forskning.

Uppdraget som ledamot i LÄGG utgör 10 procent av en ledamots anställning och beslut om uppdrag i LÄGG fattas av RSK.

LÄGG leds av KI:s akademiska ledare för utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet professor Anna Kiessling (KI DS) och ledamöter under perioden 2023-12-01 tom 2024-12-31 är:

Profile image

Anna Kiessling

Professor/Akademiska ledare
Profile image

Jesper Lagergren

Professor/Överläkare
Profile image

Johanna Zilliacus

Docent/Lektor
+46852483544
Institutet för miljömedicin

Sammanträdestider

LÄGG sammanträder vid behov utifrån de utvärderingar och granskningar som pågår.

Under 2023 har LÄGG varit rådgivande i arbetet med:

  • Åtgärdsredovisning efter tematisk granskning av sjuksköterskeutbildningen
  • Uppdragsutbildning
  • Åtgärdsredovisning av tematisk granskning av arbetet med breddad rekrytering
  • Självvärdering i UKÄ:s tematiska granskning av KI:s samverkan med det omgivande samhället

Under 2024 kommer LÄGG bland annat att vara rådgivande i arbetet med UKÄ:s granskning av KI:s utbildning som leder till biomedicinsk analytikerexamen.

Kontakt