Medlemmar i Kulturrådet

Medlemmar i Kulturrådet utses av KI rektor

Mikael Agaton

FIlm and television producer

Elias Arnér

Professor
08-524 869 83

Anders Norell Bergendal

Student

Gunnar Bjursell

Professor
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Ingemar Ernberg

Chairman, Professor
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Anna Johansen

Medicinska Föreningen (MF)

Hugo Lagercrantz

Professor Emeritus/Emerita
K6 Kvinnors och barns hälsa

Jolin Laktena

Odontologiska Föreningen (OF)

Mats Lekander

Professor
K8 Klinisk neurovetenskap

Lisbeth Sachs

Associated Professor Emeritus
K8 Klinisk neurovetenskap
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Karin Sidén

Museum director, Waldemarsudde

Carl Johan Sundberg

Chair, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics
C3 Fysiologi och farmakologi

Thomas Wahlberg

Medicinska föreningens kulturutskott

Eva Åhrén

Operations director
08-524 862 45
UF Universitetsförvaltningen

Lars Helin

Secretary
08-524 865 85
UF Universitetsförvaltningen

Anknutna medlemmar

Anna Birgersdotter

Projektsamordnare
Jansson
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

John Sennett

Information administrator
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Eric Scarfone

Anknuten till Forskning
Selivanova
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Karin Ekström

Handläggare
Kansliet för forskning och forskarutbildning
UF Universitetsförvaltningen

Kontakta oss

Ingemar Ernberg

Chairman
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
JS
Innehållsgranskare:
John Sennett
2023-06-16