Skip to main content

Lika villkor

Organisation och ansvar

Konsistoriet och rektor har det yttersta ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete inom området lika villkor vid KI. Prorektor har det övergripande ansvaret för handlingsplanen för lika villkor. Dekanerna för styrelsen för forskning, styrelsen för forskarutbildning och styrelsen för utbildning har ansvar för arbetet med lika villkor inom respektive styrelses verksamhetsområde. Prefekter, universitetsdirektör och bibliotekschef har ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete inom lika villkor vid sina respektive institutioner, universitetsförvaltningen samt biblioteket. Ombuden för lika villkor utses av prefekt/motsvarande för att tillsammans med prefekt/motsvarande driva och samordna arbetet inom lika villkor.

Kontakt

Samordnare för lika villkor:

Samordnare

Ulrika Helldén

Telefon: 08-524 869 71
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: ulrika.hellden@ki.se

Samordnare för breddad rekrytering och lika villkor:

Handläggare

Caroline Olsson

Telefon: 08-524 865 06
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Caroline.Olsson@ki.se

Samordnare för studenter med funktionshinder:

Samordnare

Tina Teljstedt

Telefon: 08-524 860 04
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: Tina.Teljstedt@ki.se

Jämställdhetsstrateg:

Samordnare

Klara Regnö

Enhet: Fakultetskansliet
E-post: klara.regno@ki.se