Etikutbildning på KI

KI erbjuder utbildning inom etik på flera nivåer: på grundnivå, på avancerad nivå, på doktorandnivå och även för doktorandhandledare. Relativt ofta är etikutbildningen integrerad i programmen eller kurserna, men det finns också fristående etikkurser i utbudet.

gatuskylt med etikrelaterade saker
Foto: Pixabay & Marie Lind

Grund- och avancerad nivå

Länk till KI:s utbildningssajt: https://utbildning.ki.se/

Doktorandnivå

Information för sökande: 
https://medarbetare.ki.se/kurskatalog-och-lediga-kursplatser-forskarutbildningskurser

Syfte och krav för doktorandkurser i forskningsetik: 
https://medarbetare.ki.se/syfte-och-krav-for-kurser-i-forskningsetik-for-doktorande

 

Förutom ovanstående är en utbildning på gång som riktar sig till lärare som ibland har hand om etikmoment: "Att undervisa i etik".

GH
Innehållsansvarig:
Annelie Jonsson
2023-01-25