Etikutbildning på KI

KI erbjuder utbildning inom etik på flera nivåer: på grundnivå, på avancerad nivå, på doktorandnivå och även för doktorandhandledare. Relativt ofta är etikutbildningen integrerad i programmen eller kurserna, men det finns också fristående etikkurser i utbudet.

gatuskylt med etikrelaterade saker
Foto: Pixabay & Marie Lind

Grund- och avancerad nivå

Länk till KI:s utbildningssajt: https://utbildning.ki.se/

Doktorandnivå

Information för sökande: 
https://medarbetare.ki.se/kurskatalog-och-lediga-kursplatser-forskarutbildningskurser

Syfte och krav för doktorandkurser i forskningsetik: 
https://medarbetare.ki.se/syfte-och-krav-for-kurser-i-forskningsetik-for-doktorande

För lärare

"Att undervisa i etik" är en utbildning för lärare och handledare.
​​​​​​​https://ki.se/om-ki/att-undervisa-i-etik-utbildning-for-larare-och-handledare

 

GH
Innehållsgranskare:
Annelie Jonsson
2024-04-29