Toppublikationer i urval

Några aktuella artiklar i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där KI-forskare är huvudförfattare.

Bättre förståelse för hur syntetiseringen av gallsyror regleras i människa
An FXR Agonist Reduces Bile Acid Synthesis Independently of Increases in FGF19 in Healthy Volunteers, Al-Khaifi A, Rudling M, Angelin B, Gastroenterology, June 2018.

Känslig pupillreflex hos nyfödd kan peka på ökad risk för autism
Enhanced pupillary light reflex in infancy is associated with autism diagnosis in toddlerhood, Nystrom P, Gliga T, Jobs EN, Gredeback G, Charman T, Johnson MH, Bolte S, Falck-Ytter T, Nature Communications, May 2018.

Forskare förfinar den genetiska riskkartan för depression
Genome-wide association analyses identify 44 risk variants and refine the genetic architecture of major depression, Wray NR et al, Nature Genetics, April 2018.

KI i media

2018-06-24 | 19:30
SVT1 Rapport
SVT1 Rapport 19.30
2018-06-24 | 03:48
MedicalHealthNews.net
Medical Clinical resume in Louisville, KY