Historien bakom NVS – en god grund för fortsatt framgång

I dag är NVS en av KI:s största institutioner. Här finns forskning och utbildning för att bygga kunskap hela vägen från cell till samhälle.

Sällan har forskningen inom NVS varit mer aktuell än i dag. Vi ser att andelen äldre ökar i samhället, vilket skapar både utmaningar och möjligheter. Samhällsutvecklingen väcker ett stort behov av mer kunskap. Här behövs fler sätt att behandla de vanligaste sjukdomarna hos äldre, och bättre sätt att använda teknik, metoder och arbetssätt för att ge alla ett bra liv. 

Historiskt kan vi inom NVS se tillbaka på de banbrytande insatser som gjorts vid institutionen inom både demensvård och demenssjukdomar. Här inleddes uppbyggnaden av regionens första geriatriska klinik parallellt med klinisk och experimentell forskning. Insatser som bland annat banat väg för ett av de första läkemedlen mot Alzheimers sjukdom. 

Inriktningen på åldrande och demens syns inte bara i våra avdelningar för klinisk geriatrik och neurogeriatrik. Den är även tydlig i avdelningarna för allmänmedicin och primärvård, arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad. Här finns även det tvärvetenskapliga forskningscentrumet Aging Research Center.  

Samtidigt rymmer dagens NVS så mycket mer kunskap och forskning inom många fler områden. Vi ser hur mångfalden är ett resultat av många års personliga forskningsinsatser och övergripande organisationsförbättringar. 

I dag är NVS en institution med en stark sammanhållning mellan individer och avdelningar. Här finns en vi-anda som vi ständigt försöker stärka och utveckla. Inom NVS ska alla känna sig delaktiga och hitta individuella möjligheter till utveckling och inflytande. 

NVS är en viktig del av KI där vi tillsammans bygger ett bättre och mer framgångsrikt universitet. Vi har alla ett ansvar att skapa en god arbetsmiljö. Det är ingen annan som gör det, det är vi tillsammans.

Som prefekt är jag stolt att vara en del av NVS. Inte bara tack vare vår starka historia utan även med tanke på den förnyelse av forskning och utbildning som sker vid institutionen. Vi står inför en omvälvande förändring av samhället som kräver mycket mer kunskap. Såväl inom äldrevård och demenssjukdom som övrig hälso- och sjukvård. 

Alla vi inom NVS arbetar vidare för att bygga upp kunskaperna som krävs för en hållbar samhällsutveckling – från cell till samhälle. 

Maria Ankarcrona, prefekt vid NVS

Porträtt av Maria Ankarcrona, professor och prefekt, NVS.
Maria Ankarcrona, professor och prefekt, NVS. Foto: Ulf Sirborn

TEXT: Magnus Trogen Pahlén

Annika Clemes
2023-12-19