SCIP Falls-projektet

Fall hos individer med traumatisk ryggmärgsskada - en prospektiv kohortstudie i Sverige och Norge.

Det långsiktiga syftet är att minska risken för fall och fallrelaterade skador hos personer som lever med komplett eller inkomplett ryggmärgsskada i Norge och Sverige, genom att identifiera riskindikatorer och etablera evidensbaserade och specifika fallförebyggande program.

SCIP Falls-projektet består av flera steg. Två doktorander har disputerat inom första fasen av projektet, Vivien Jørgensen (2016) och Emelie Butler Forslund (2017), och projektet har hittills resulterat i nio peer-reviewed publicerade artiklar, ett antal presentationer vid nationella eller internationella kongresser och konferenser, workshops och specifikt patientmaterial.

MN
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-12-28