Delaktighet i vardagen efter stroke i Uganda - En randomiserad kontrollerad studie av en familjecentrerad intervention som använder mobiltelefonen som stöd i rehabilitering.

Detta forskningsprojekt syftar till att utveckla kunskap om, implementera och utvärdera en modell för mobiltelefonbaserad familjecentrerad rehabilitering efter stroke.

Deltagarna i projektet - Foto: Gunilla Eriksson

Målet med den mobiltelefonbaserade familjecentrerade rehabiliteringsinterventionen F@ ce 2.0 är att möjliggöra dagliga aktiviteter och understödja delaktighet i vardagslivet för personer som har haft stroke och deras familjer. Den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och integreringen av mobiltelefoner i människors vardagsliv i Uganda skapar möjligheter till nya insatser i hälso- och sjukvården.

Forskningsprogrammet bedrivs i olika kulturer (Sverige och Uganda) med olika traditioner av att använda tekniken och i olika grupper av personer som har haft stroke.  

Design

För att studera effekten av den familjecentrerade interventionen F@ ce 2.0 genomförs en randomiserad kontrollerad studie där interventionsgruppen får F@ ce 2.0 och kontrollgruppen får sedvanlig rehabilitering. Deltagare kommer att rekryteras från enheter som bedriver sjukvård/rehabilitering i Kampala-området och från ett område på landsbygden, runt Masaka. Kvalitativa intervjuer om upplevelser av rehabiliteringen och om hur implementeringen av F@ ce fungerat kommer att genomföras med personer som har haft stroke, familjemedlemmar och personal inom hälso-och sjukvård och rehabilitering.

Finansiering

Vetenskapsrådet (Utvecklingsforskning)

Projektledare

Susanne Guidetti

Övriga forskare

Gunilla Eriksson, Uno Fors, Lena von Koch, Charlotte Ytterberg, Robert Newton, Janet Seely, Julius Kamwesiga.

Referenser

  • Kamwesiga JT, Tham K, Guidetti S. Experiences of using mobile phones in everyday life among persons with stroke and their families in Uganda - a qualitative study. Disabil Rehabil 2017; 39 (5):438–49.
  • Kamwesiga J, von Koch L, Kottorp A, Guidetti S. Cultural adaptation and validation of Stroke Impact Scale 3.0 version in Uganda: A small-scale study. SAGE Open Medicine. 2016; 4:1-10.
  • Kamwesiga, J.T., von Koch,LK., Eriksson, G.M. & Guidetti, S.G.E. The impact of stroke on people living in central Uganda: A descriptive study. African Journal of Disability, 2018, 7(0),a438.
  • Kamwesiga T J, Eriksson G, Tham K, Fors U, Ndiwalana A, von Koch L, Guidetti S. A feasibility study of a mobile phone supported family-centred ADL intervention, F@ ce™, after stroke in Uganda. Globalization and Health. 2018; 14:82.
  • Guidetti S, Utbult M, Kamwesiga JT, Eriksson G. Perceived occupational gaps among Ugandan general population - a pilot study. South African Journal of Occupational Therapy. 2019; 49 (3): 17–23.
  • Fors U, Kamwesiga J, Eriksson G, von Koch L, Guidetti S. The use of a novel SMS-based reminder system for supporting post-stroke patient rehabilitation. BMC Medical Informatics and Decision Making. 2019; 19:122.
  • Teriö M, Eriksson G, Kamwesiga JT, Guidetti S. What’s in it for me? A process evaluation of the implementation of a mobile phone-supported intervention after stroke in Uganda. BMC Public Health. 2019; 19:562.
  • Guidetti S, Kamwesiga J, von Koch L, Eriksson G. The family members’ experiences of participating in a mobile phone supported family-centred intervention. In manuscript.
  • Thesis: The perceived impact of stroke and feasibility of a mobile phone supported ADL intervention in Uganda. Author: Kamwesiga, Julius Tunga. Date: 2018-05-04
  • Elmberg Sjöholm M, Eriksson G, Bii A, Asungu J, von Koch L, Guidetti S. Living with consequences of stroke and risk factors for unhealthy diet- experiences among stroke survivors and caregivers in Nairobi, Kenya. BMC Public Health. 2021 Mar 16;21(1):511. doi: 10.1186/s12889-021-10522-4. PMID: 33726725.
SG
Innehållsgranskare:
2024-05-06