Om Centrum för alzheimerforskning (CAR)

Centrum för alzheimerforskning (CAR) är navet för all forskning kring Alzheimers sjukdom och andra former av demens som bedrivs vid Karolinska Institutet. CAR:s arbetssätt är dynamiskt och målsättningen är att föra fram våra medlemmars arbete avseende vetenskap, utbildning och kliniska aspekter.

CAR:s sammansättning uppdateras senast i december 2020, när Daniel Ferreira tillträdde som ny direktor tillsammans med en styrgrupp bestående av Chengxuan QiuDorota Religa och Per Nilsson.

Sedan dess har CAR arrangerat ett antal olika aktiviteter. Varje vecka hålls ett morgonkaffemöte på onsdagar med en kort presentation av olika anslutna forskare. Vi arrangerar event, webbinarier och mycket annat. Vi har spännande planer som kommer att presenteras under året. Håll er gärna uppdaterade genom att följa oss på twitter @CAR_Karolinska. Vi sätter stort fokus på våra anslutna forskare och samarbetspartners – CAR är skapat för dem.

Kontakt

DF
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-09-11