Forskningsområden vid Centrum för Alzheimerforskning

Kärnan i forskningen inom centrumet bedrivs vid avdelningarna för ARC, klinisk geriatrik samt neurogeriatrik.

DF
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-12-18