Forskningsområden vid Centrum för Alzheimerforskning

Kärnan i forskningen inom centrumet bedrivs vid avdelningarna för ARC, klinisk geriatrik samt neurogeriatrik.