Skip to main content

Att använda faciliteten

Vi erbjuder en bred kompetens inom rörelseanalys med högt internationellt erkännande inom olika metoder från laboratoriebaserad rörelseanalys till mobila system för registrering av aktivitet i det dagliga livet.

uMOVE erbjuder även olika former av rörelseanalys i kombination med kognitiva och psykologiska mätmetoder vilket gör det möjligt att:

  • Diagnosticera avvikande rörelsemönster
  • Utvärdera effekten av behandling för motorisk kontroll
  • Identifiera biomarkörer för sjukdom eller sjukdomsprogression

 Core-faciliteten tillhandahåller service till användarna på ett transparent sätt, till exempel genom först till kvarn-principen, där vi kan erbjuda service anpassad till de specifika projektens behov och kunskapen hos användarna. 

Priser

Första rådgivande konsultation: 0 SEK

En första konsultation är alltid kostnadsfri. Vid det första mötet hjälper vi till att fastställa era specifika behov samt hur uMOVE kan stötta er studie. Beroende på omfattningen och behoven, samt valet av mätmetod och utrustning, tillämpas olika priser (se nedan). För större projekt och samarbeten, kan en fast kompensationsavgift överenskommas.

Fasta priser och kostnader

Prices uMOVE

Ansökningsformulär

Ladda ner vårt ansökningsformulär och mejla till: umove@ki.se

Kontakta uMOVE

Har ni frågor om att använda faciliteten, prisförfrågan, eller vill ni boka in en kostnadsfri konsultation? Mejla oss gärna på: umove@ki.se