Skip to main content

Organisation och ledning vid Institutionen för neurovetenskap

Organisation och ledningsgrupp vid NEURO.

Målsättning

Vår målsättning är att fördjupa kunskapen om nervsystemet genom studier på alla nivåer; från gener och jonkanaler till kognition och beteende. Våra forskningsresultat ligger till grund för en ökad förståelse av mekanismerna vid olika neurologiska och psykiska sjukdomar som exempelvis Parkinson, Alzheimer, ALS, autism, schizofreni och depression samt även vid skador på nervsystemet orsakade av stroke och trauma.

Forskningen vid institutionen fokuserar på fyra huvudområden; kognitiv neurovetenskap, molekylära och genetiska sjukdomsmekanismer, nervcellernas utveckling, biologi och patologi samt neuronala nätverk och beteende. Dessutom bedrivs forskning inom medicinsk nanovetenskap med tillämpningar inom neurovetenskap.

Strategiska mål

  • att erbjuda möjligheter och infrastruktur för nyskapande forskning inom neurovetenskap
  • att stödja etablering av yngre forskare
  • att skapa kreativa synergier.
Missing ALT text.
Organisationsschema - Institutionen för neurovetenskap

 

Organisation

Institutionen har en platt organisation med ca 40 forskargrupper. Den vetenskapliga produktionen vid institutionen är av hög kvalitet med många publikationer i högt rankade vetenskapliga tidskrifter (Nature, Science, Cell, Nature Neuroscience, Neuron, PNAS).

Även undervisning är en viktig aktivitet vid institutionen. Vi undervisar i anatomi, histologi och neurovetenskap för blivande läkare, tandläkare, fysioterapeuter, biomedicinare, psykologer och optiker.

Institutionen bedriver även en aktiv forskarutbildning och varje år avlägger cirka 15 studenter sin doktorsexamen vid vår institution. Många av våra doktorander har gått vidare till framgångsrika karriärer inom den akademiska eller privata sektorn.

Institutionen har en utvecklad policy för att utvärdera kvalitén på forskning, karriärsutveckling och rekryteringar. Som stöd i denna viktiga uppgift har ett internationellt vetenskapligt råd inrättats - Scientific Advisory Board - med nobelpristagaren professor Torsten Wiesel som ordförande.

Neurovetenskap är ett komplext och spännande ämne som har utvecklats mycket snabbt men där fortfarande mycket finns kvar att upptäcka. Här ges en överblick över den forskning som pågår vid vår institution där några personer redan har en plats i den moderna neurovetenskapens historia.

Ledningsgrupp

 

 

Gilberto Fisone

Prefekt
08-524 873 75
C4.Forskning.Fisone
CA INCF

Lennart Brodin

Viceprefekt
08-524 869 02
C4.Forskning.Brodin
CA INCF

Sigge Berglann

Administrativ chef
0852487100
0702981275
C4.Administration
CA INCF

Marie Carlen

Forskare
08-524 830 43
C4.Forskning.Carlen
CA INCF

Björn Meister

Professor
08-524 870 25
C4.Forskning.Meister
CA INCF

Gilad Silberberg

Professor
08-524 873 45
C4.Forskning.Silberberg
CA INCF

Fredrik Ullen

Professor
C4.Forskning.Ullen
CA INCF