Organisation och ledning vid Institutionen för neurovetenskap

Organisation och ledningsgrupp vid NEURO.

Målsättning

Vår målsättning är att fördjupa kunskapen om nervsystemet genom studier på alla nivåer; från gener och jonkanaler till kognition och beteende. Våra forskningsresultat ligger till grund för en ökad förståelse av mekanismerna vid olika neurologiska och psykiska sjukdomar som exempelvis Parkinson, Alzheimer, ALS, autism, schizofreni och depression samt även vid skador på nervsystemet orsakade av stroke och trauma.

Forskningen vid institutionen fokuserar på fyra huvudområden; kognitiv neurovetenskap, molekylära och genetiska sjukdomsmekanismer, nervcellernas utveckling, biologi och patologi samt neuronala nätverk och beteende. Dessutom bedrivs forskning inom medicinsk nanovetenskap med tillämpningar inom neurovetenskap.

Strategiska mål

  • att erbjuda möjligheter och infrastruktur för nyskapande forskning inom neurovetenskap
  • att stödja etablering av yngre forskare
  • att skapa kreativa synergier.

Organisation

Institutionen har en platt organisation med ca 40 forskargrupper. Den vetenskapliga produktionen vid institutionen är av hög kvalitet med många publikationer i högt rankade vetenskapliga tidskrifter (Nature, Science, Cell, Nature Neuroscience, Neuron, PNAS).

Även undervisning är en viktig aktivitet vid institutionen. Vi undervisar i anatomi, histologi och neurovetenskap för blivande läkare, tandläkare, fysioterapeuter, biomedicinare, psykologer och optiker.

Institutionen bedriver även en aktiv forskarutbildning och varje år avlägger cirka 15 studenter sin doktorsexamen vid vår institution. Många av våra doktorander har gått vidare till framgångsrika karriärer inom den akademiska eller privata sektorn.

Institutionen har en utvecklad policy för att utvärdera kvalitén på forskning, karriärsutveckling och rekryteringar. Som stöd i denna viktiga uppgift har ett internationellt vetenskapligt råd inrättats - Scientific Advisory Board - med nobelpristagaren professor Torsten Wiesel som ordförande.

Neurovetenskap är ett komplext och spännande ämne som har utvecklats mycket snabbt men där fortfarande mycket finns kvar att upptäcka. Här ges en överblick över den forskning som pågår vid vår institution där några personer redan har en plats i den moderna neurovetenskapens historia.

Ledningsgrupp

Profile image

Lennart Brodin

Viceprefekt
Profile image

Sigge Berglann

Administrativ Chef
Profile image

Marie Carlen

Professor
+46852483043
Profile image

Björn Meister

Professor

Organisationsschema

organisationsschema
Institutionen för neurovetenskap - Organisationsschema
GF
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2024-07-11