Stödmaterial om självmordsprevention

Här har vi samlat stödmaterial för att förebygga självmord inom exempelvis skolan och på arbetsplatsen.

WHO stödmaterial relaterat till COVID-19

#HealthyAtHome - Mental health (eng) är en resurssida där du kan ta del av olika tips och råd för att ta hand om din egna psykisk hälsa men också hur du kan hjälpa andra som behöver hjälp och stöd. Här finns även specifika råd som vänder sig till dig som är förälder, äldre eller om du lever med psykiska besvär. 

För barn och unga

My Hero is You, How kids can fight COVID-19!” (pdf, eng) är en barnbok som främst riktar sig till 6-11-åringar. Med hjälp av ett fantasidjur, Ario, förklarar boken hur barn kan skydda sig själva, sina familjer och vänner från Coronaviruset och hur de kan hantera svåra känslor när de konfronteras med en ny och snabbt föränderlig verklighet. Boken finns tillgänglig på fler språk via IASC (Inter-Agency Standing Committee). 

WHO:s stödmaterial om självmordsprevention

Sedan 1997 är NASP knutet till Världshälsoorganisationen som "WHO Lead Collaborating Centre of Mental Health Problems and Suicide Across Europe". Det innebär att NASP bistår det centrala WHO-kansliet i Geneve och i Köpenhamn med råd när det gäller initiering av förebyggande åtgärder. Sedan år 2000 är NASP tillsammans med WHO Collaborating Centre i Würzburg på uppdrag av WHO:s europeiska kontor i Köpenhamn ansvarig för samordning och uppföljning av det europeiska självmordspreventiva arbetet.

Stödmaterialet som ni finner nedan har tagits fram som en del i arbetet med Suicide Prevention (SUPRE), WHO:s världsomspännande initiativ för suicidprevention. NASP har översatt materialet till svenska, med hjälp av olika experter inom de specifika områdena.

För blåljusorganisationer

För läkare

För yrkesverksamma inom media

För yrkesverksamma inom film, TV och scen

För skolan

För primärvården

För kriminalvården

För efterlevande

För arbetsplatsen

För samhället (eng)

Preventing suicide: A community engagement toolkit (2018)

NASP:s stödmaterial om självmordsprevention

NASP har även gett input till Suicide Zeros ”Beslutsstöd till skolor och socialtjänstens verksamheter om hur man ska agera om det finns misstanke/oro om akut självmordsrisk, allvarlig självskada och självmordsförsök samt fullbordat självmord. Beslutsstöden går att ladda ned samt läsa mer om på Suicide Zeros webbsida (länk till skola och socialtjänst).