Stödmaterial om självmordsprevention

Här har vi samlat stödmaterial för att förebygga självmord inom exempelvis skolan och på arbetsplatsen.

WHO stödmaterial relaterat till COVID-19

#HealthyAtHome - Mental health (eng) är en resurssida där du kan ta del av olika tips och råd för att ta hand om din egna psykisk hälsa men också hur du kan hjälpa andra som behöver hjälp och stöd. Här finns även specifika råd som vänder sig till dig som är förälder, äldre eller om du lever med psykiska besvär. 

För barn och unga

My Hero is You, How kids can fight COVID-19!” (pdf, eng) är en barnbok som främst riktar sig till 6-11-åringar. Med hjälp av ett fantasidjur, Ario, förklarar boken hur barn kan skydda sig själva, sina familjer och vänner från Coronaviruset och hur de kan hantera svåra känslor när de konfronteras med en ny och snabbt föränderlig verklighet. Boken finns tillgänglig på fler språk via IASC (Inter-Agency Standing Committee). 

WHO:s stödmaterial om självmordsprevention

Sedan 1997 är NASP knutet till Världshälsoorganisationen som "WHO Lead Collaborating Centre of Mental Health Problems and Suicide Across Europe". Det innebär att NASP bistår det centrala WHO-kansliet i Geneve och i Köpenhamn med råd när det gäller initiering av förebyggande åtgärder. Sedan år 2000 är NASP tillsammans med WHO Collaborating Centre i Würzburg på uppdrag av WHO:s europeiska kontor i Köpenhamn ansvarig för samordning och uppföljning av det europeiska självmordspreventiva arbetet.

Stödmaterialet som ni finner nedan har tagits fram som en del i arbetet med Suicide Prevention (SUPRE), WHO:s världsomspännande initiativ för suicidprevention. NASP har översatt materialet till svenska, med hjälp av olika experter inom de specifika områdena.

För blåljusorganisationer

Att Förebygga Självmord: ett stödmaterial för polisen, brandförsvaret, ambulans och SOS-alarm (2011)

Preventing Suicide: a resource for police, firefighters and other first line responders (2009)

För läkare

Att Förebygga Självmord: ett stödmaterial för allmänläkare (2009)

Preventing suicide: a resource for general physicians (2000)

För journalister och medier

Att Förebygga Självmord: ett stödmaterial för professionella inom media (2012)

Preventing suicide: a resource for media professionals (2017)

För skolan

Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever - ett stödmaterial för lärare och annan skolpersonal anpassat till svenska förhållanden (2010)

Preventing suicide: a resource for teachers and other school staff (2000)

För primärvården

Att Förebygga Självmord: ett stödmaterial för primärvården (2009)

Preventing suicide: a resource for primary health care workers (2000)

För kriminalvården

Att Förebygga Självmord: ett stödmaterial för fångvården (2010)

Preventing suicide in jails and prisons (2007)

Preventing suicide: a resource for prison officers (2000)

För efterlevande

Förebygga självmord: Att starta stödgrupper för efterlevande (2011)

Preventing suicide: how to start a survivors group (2008)

Preventing suicide: a resource for counsellors (2006)

För arbetsplatsen

Att Förebygga Självmord: ett stödmaterial för arbetsplatsen (2010)

Preventing suicide: a resource at work (2006)

För samhället

Preventing suicide: A community engagement toolkit (2018)

NASP:s stödmaterial om självmordsprevention

Vad man som förälder kan göra om ens barn visar tecken på att må psykiskt dåligt (2014)

Vad skolan kan göra efter ett självmord eller självmordsförsök (2015)