Om NASP

This page in English

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av Psykisk Ohälsa (NASP) är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1995 statens expertorgan för suicidprevention. Verksamheten vid NASP kan delas in i fyra huvudområden: Forskning och metodutveckling, Analys och uppföljning av epidemiologiska data, Information och Utbildning. NASP är även ett WHO samarbetscenter för "Research, Training and Methods Development in Suicide prevention" och arbetar tillsammans med det europeiska regionala WHO-kontoret i Köpenhamn, samt med centralkontoret i Génève, beträffande självmordsprevention på de fem kontinenterna.