Uppdragsutbildning vid MMK

Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, 15 hp

Kursen syftar till att deltagaren ska uppnå grundläggande kompetens inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik samt erhålla kunskaper om de fysikaliska principer som ligger bakom ultraljud- och dopplertekniken. Dessutom kommer deltagaren att få god inblick i några avancerade undersöknings- och ultraljudsledda behandlingstekniker.

Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik