Skip to main content

Uppdragsutbildning vid MMK

Led- och muskelrelaterade funktionsproblem (OMT) - 30 hp

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i diagnostik och behandling vid led- och muskelrelaterade funktionsproblem baserat på funktionell anatomi, biomekanik, fysiologi och traumatologi. Kursen ger också inblick i aktuell forskning och skapar en grund för egen forskning om ortopediska skador/funktionsproblem och deras rehabilitering.

Led- och muskelrelaterade funktionsproblem