Thoraxkirurgi

Målet är att driva den thoraxkirurgiska utvecklingen framåt till gagn för patienterna. Forskningen är multidisciplinär samt uttalat translationell och transparant, och utgår från kliniska problem där målet är att göra vården av våra patienter bättre. Forskningen innefattar allt från basal preklinisk forskning på gen- och stamcellsnivå till avancerade kirurgiska tekniker, riskstratifiering av patienter och uppföljning av av kirurgiska resultat inkluderande morbiditet och mortalitet.

Forskargruppsledare

Kalender Thoraxkirurgi

Nyheter Thoraxkirurgi